ทางออกของพ่อแม่ที่มีลูกยาก

รูปภาพอัลตราซาวด์ 3 มิติของน้องตุนตังก์ ประมาณ 5 เดือน

ปัญหาเรื่องของการมีลูกยากนั้นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคู่แต่งงานที่ต้องการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ ส่วนใหญ่ปัญหาลักษณะนี้มักจะไปเกิดกับผู้ที่ค่อนข้างมีความพร้อมทั้งในเรื่องของการงานและรายได้ที่มั่นคงซึ่งอาจเป็นด้วยปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของ อายุและสุขภาพ เนื่องจากบางคนต้องใช้เวลาในการสร้างฐานะการงาน การเงินที่มั่นคง ก็ใช้เวลาเป็นสิบปี พอทั้งฝ่ายหญิงและชายมีอายุเลยหลัก 30 ไปแล้วก็จะมีความยากในเรื่องการจะมีลูกมากตามไปด้วยนั่นเอง ส่วนเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพ เช่น เรื่องของน้ำหนักตัวที่มากเกินไป (ภาวะความอ้วน) ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอสุจิน้อย สาเหตุมาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม การรับประทานอาหารที่ไม่ได้ให้คุณประโยชน์กับร่างกาย มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป และขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ สิ่งต่างๆเหล่านี้คือปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการมีบุตรยากทั้งสิ้น

            อย่างไรก็ตามแม้จะดูว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสไม่น้อย การพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาหนทางในการแก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องถูกต้องจำเป็น และด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันนั้นสามารถช่วยจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปได้ให้กับคู่สมรสมากมายหลายคู่แล้วแม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันว่าทุกรายจะประสบความสำเร็จ 100% หรือไม่ก็ตามแต่นี่ก็ย่อมเป็นความหวังและช่วยสร้างกำลังใจสำหรับผู้ประสบปัญหาการมีลูกยากได้ไม่น้อย เช่น

  • การฉีดน้ำเชื้อฝ่ายชายเข้าสู่โพรงมดลูก โดยแพทย์จะทำการคัดเลือกตัวอสุจิที่มีความแข็งแรงเข้าไปในโพรงมดลูกฝ่ายหญิง ผ่านทางปากมดลูก   ในช่วงที่กำลังมีการตกไข่  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิระหว่างตัวอสุจิฝ่ายชายกับไข่ของฝ่ายหญิง
  • การทำเด็กหลอดแก้ว  วิธีการนี้คือการนำเชื้ออสุจิและไข่มาผสมรวมกันในหลอดแก้ว  จนกระทั่งเกิดการปฏิสนธิ วิธีทำเด็กหลอดแก้วจะทำในห้องปฏิบัติการ ที่มีการจำลองเอา สภาพแวดล้อมรวมทั้งอุณหภูมิ ที่คล้ายคลึงกับภายในร่างกายของมนุษย์  และหลังจากที่มีการปฏิสนธิแล้ว ไข่ที่ถูกผสม นั้นก็จะเจริญเติบโตแบ่งตัวเป็นตัวอ่อน จนเมื่อตัวอ่อนมีอายุได้ราว  3-5 วัน แพทย์จะทำการเคลื่อนย้าย  ตัวอ่อนนำเข้าใส่กลับไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิง


ทั้ง 2 วิธีนี้จะทำให้ผู้ที่มีบุตรยากมีโอกาสประสบความสำเร็จตามความต้องการได้ แต่อย่างไรก็ตามวิธีเหล่านี้ย่อมจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงผู้ที่ต้องการทำย่อมต้องมีความพร้อมทางด้านการเงินในระดับหนึ่งด้วยเช่นกัน แต่หากแลกกับการมีครอบครัวที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วย่อมถือว่ามีความคุ้มค่าอย่างแน่นอน

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »