รู้หรือไม่ ? การลูบท้องช่วยกระตุ้นสมองทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์

www.myparentage.com พัฒนาการเด็กและสุขภาพลูกเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าทารกนั้นเริ่มมีชีวิตและมีพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่จะทำให้สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก ซึ่งเป็นสายใยระหว่างแม่กับลูกน้อยในครรภ์ตามธรรมชาติ หลายคนอาจคิดว่าทารกที่อยู่ในครรภ์น่าจะเน้นในเรื่องการพัฒนาการทางด้านอวัยวะและร่างกายเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงนั้นควรต้องให้น้ำหนักถึงการดูแลเพื่อการพัฒนาการทางด้านสมองด้วยเช่นกัน
ในการพัฒนาและการช่วยกระตุ้นสมองทารกนั้นเริ่มทำได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยโดยจะมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการปรับอารมณ์ของคุณแม่ให้ดีอยู่เสมอ การฟังเพลงเบาๆ เหมือนการเปิดเพลงฟังกับลูกด้วย โดยเฉพาะทารกในครรภ์ประมาณ 5 เดือน พูดคุยกับลูกบ้างเป็นการพัฒนาระบบประสาททางด้านการได้ยินของทารก  ในช่วงครรภ์อายุ 7 เดือนส่องไฟไปที่หน้าท้องเพื่อให้ทารกนั้นตอบสนองทางด้านสายตา รวมถึงการออกกำลังกายเบาๆ ง่ายที่สุดคือถ้าคุณแม่ขยับก็เหมือนว่าทารกนั้นได้ขยับตาม จากนั้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรุงสดใหม่เพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับสารอาหารดีๆ ที่คุณแม่รับประทานเข้าไป  
              
บทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการช่วยกระตุ้นการพัฒนาการด้านสมองของทารกในครรภ์ด้วยวิธีง่ายๆ คือ "การลูบท้องเบาๆ และอ่อนโยน" อาจจะมีคุณแม่หลายท่านยังไม่ทราบกันว่าการลูบท้องนั้นช่วยกระตุ้นสมองได้อย่างไร?  

ผู้เขียนเองได้รับข้อแนะนำจากคุณหมอที่ฝากครรภ์ รวมถึงจากคำบอกเล่าของเพื่อนๆ ที่มีประสบการณ์ โดยสรุปประเด็นสำคัญคือ การที่คุณแม่นั้นลูบท้องบ่อยๆ จะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบประสาทและสมองของทารกได้ ทำให้ส่วนประสาทการรับรู้ของทารกในครรภ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยในการลูบท้องนั้นจะต้องลูบให้ถูกวิธี ดังนี้
  • คุณแม่จะต้องเริ่มลูบท้องจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือข้างบนลงข้างก็ได้ให้เป็นวงกลม เริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้ 
  • การลูบท้องนั้นทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ได้ 13 สัปดาห์ขึ้นไป และในช่วงที่อายุครรภ์ยังน้อยให้คุณแม่ลูบท้องเบาๆ 
  • เมื่ออายุครรภ์ได้ประมาณ 28 สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็ให้คุณแม่สอบถามจากแพทย์อีกครั้งว่าตำแหน่งของทารกในครรภ์นั้นอยู่ตรงไหนจะได้ลูบท้องได้ถูกจุด และให้ลูบตั้งแต่ศีรษะของทารกลงไปถึงเท้า 
  • ขณะที่คุณแม่ลูบท้องก็สามารถร้องเพลงเบาๆ ไปด้วยหรือจะคุยกับลูกไปด้วยก็ได้ยิ่งเป็นการเพิ่มพัฒนาการทางด้านสมองของทารกให้ดียิ่งขึ้น 
  • การลูบท้องในแต่ละวันหากคุณแม่ทำบ่อยๆในเวลาเดิมลูกในท้องจะเคยชินและจดจำ บางครั้งก่อนจะถึงเวลาที่คุณแม่จะมาลูบท้อง ลูกน้อยอาจจะมาดิ้นรอ  
จะเห็นว่าวิธีการในการลูบท้องนั้นไม่ใช่เรื่องยาก ดังนั้นแล้ว คุณแม่อย่าลืมลูบท้องตัวเอง และสื่อสารกับลูกน้อย ยิ่งทำบ่อยๆ ก็จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการกับลูกน้อยได้มากขึ้น อย่างน้อยการกระทำนี้ก็น่าจะสื่อให้ลูกในครรภ์สัมผัสได้ถึงความรักและความห่วยใยของแม่ที่มีต่อลูกได้ อีกทั้งคุณพ่อเอง ก็ยังสามารถสื่อสารกับลูกในครรภ์ด้วยวิธีนี้ได้เช่นกันนะคะ 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »