พัฒนาการการเจริญเติบโตของสมองลูกรัก

สมองทารก http://www.myparentage.com
รู้หรือไม่ ?  สมองของทารก จะมีการเปลี่ยนแปลงในทันทีอย่างรวดเร็วมากที่สุดในภาวะทารกหลังคลอด จนถึง 3 เดือนแรก

สมองของคนเรานั้นจะถูกกระตุ้นให้มีการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวตั้งแต่ยังเป็นเด็ก แต่ในช่วงที่เป็นวัยเด็กนี่เองซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของการจดจำและสมองมีการพัฒนาได้ดี เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในแรกเริ่มเหมือนสำนวนที่ว่าไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก ก็คือถ้ายิ่งเติบโตความคิดความอ่านก็เริ่มมีเป็นของตัวเองมากขึ้นจะป้อนข้อมูลอะไรให้จดจำนั้นก็เป็นเรื่องยากถ้าไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองสนใจจริงๆ

เพื่อให้ลูกรักของเรานั้นเติบโตขึ้นมาพร้อมทั้งมีความฉลาดทางด้านปัญญาและการพัฒนาทางด้านสมองก็ต้องให้ความสำคัญกับลูกตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์จนคลอด เมื่อทารกคลอดออกมาแล้วสมองจะมีการทำงานและพัฒนาขึ้นถึงร้อยละ 50 เปอร์เซ็นของเด็กทารกที่เกิดใหม่จนถึง 3 เดือนแรก โดยทางวารสารสมคมการแพทย์อเมริกัน (The Journal of the American Medical Association Neurology) ได้นำผลงานวิจัยการพัฒนาสมองของทารกที่เกิดภายใน 3 เดือนแรกซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (The University of California) ได้ทำการวิจัยทดสอบโดยวิธีการใช้เทคนิคในการแสกนสมองในขั้นสูง เพื่อเป็นการวัดการพัฒนาของสมองทารกที่มีสุขภาพดีตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 3 เดือน โดยมีทารกที่ครอบครัวอนุญาตให้นำมาทดสอบงานวิจัยทั้งหมด 87 รายด้วยกัน   หลักจากที่มีการทดลองวิจัยแล้วพบว่าสมองของทารกที่มีการเปลี่ยนแปลงในทันทีอย่างรวดเร็วมากที่สุดนั้นจะอยู่ในทารกหลังคลอด ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างหนึ่งในผลการวิจัยครั้งนี้จากผลการทดสอบดังกล่าวการพัฒนาสมองในช่วง 90 วันแรก จะมีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1:1 วัน

จากการวิจัยการพัฒนาสมองของทารกนั้นยังพบได้ว่าทารกที่เป็นเพศชายนั้นจะมีพัฒนาเพิ่มการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าสมองของทารกที่เป็นเพศหญิง และพื้นที่สมองของทารกเพศชายก็มีการขยายเพิ่มขึ้นได้เร็วว่าเพศหญิงอีกด้วย จากการวิจัยการพัฒนาสมองนี้จึงเห็นได้ว่าเพศชายนั้นมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ค่อนข้างเร็วกว่าผู้หญิง และสำหรับเด็กทารกที่มีการคลอดก่อนกำหนดนั้นจากการวิจัยดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันบ้างในส่วนของการเติบโตทางด้านร่างกายและสมอง และยิ่งถ้าคุณแม่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเสพสิ่งเสพติดจะสงผลกระทบไปถึงขนาดการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาของสมองทารกได้


การการวิจัยการเจริญเติบโตของสมองทารกนี้ได้แสดงให้เห็นว่าจะต้องให้ความสำคัญในการกระตุ้นการทำงานของสมองทารกตั้งแต่แรกเลย นำสิ่งดีๆมาพูดกับลูกเล่าเรื่องที่สร้างสรรค์ให้เขาฟัง เอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของทารกเท่านี้ก็ทำให้ลูกรักของเรานั้นเติบโตมาพร้อมกับมีพัฒนาการด้านสมองที่ดีแล้ว

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »